TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Ngân hàng chính sách xã hội - NH

placeholder image

TRẦN VĂN THANH - 20/04/17

Kiến nghị về việc: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH VĨNH THẠNH KHÔNG GIẢM LÃI THEO QUY ĐỊNH CHÍNH PHỦ

Nội dung kiến nghị: Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh vĩnh thạnh khi nhận tiền vay vốn sinh viên trả trước thời hạn không giảm lãi theo quy định của chính phủ. đề nghị xem xét trường hợp có mã khách hàng là 5300059262. Mã món vay là :6000005300067866

placeholder image

Phạm Duy Nhân - 17/08/17

Kiến nghị về việc: Về hỗ trợ vay vốn

Nội dung kiến nghị: Tại file kèm theo