TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Đắk Nông

placeholder image

Đặng Ngọc Cẩm - 23/08/17

Kiến nghị về việc: chế độ nghỉ hưu 108

Nội dung kiến nghị: Tôi sinh năm 02/8/1959 tham gia quân đội năm 1979 xuất ngủ về địa phương năm 1983 đến năm 1992 tham gia công tác xã với vai trò phó công an xã đến năm 1994 được sự phân công của tổ chức tôi nhận nhiệm vụ làm trưởng công an xã từ đó đến năm 2011 tôi được bầu làm phó chủ tịch HĐND xã khóa 2011-2016, t...