TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Yên Bái

placeholder image

Hoàng Ngọc Ánh - 14/06/18

Kiến nghị về việc: Giải quyết chế độ thương binh thương tật trong chiến đấu bị thất lạc giấy tờ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý đơn vị Bố tôi tên Hoàng Văn Chung, sinh ngày 17/10/1965, thường trú tại thôn Quăn 2, xã Bình thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nhập ngũ ngày 06/09/1983 xuất ngũ tháng 09/1989. Trong thời gian phục vụ Quân đội bố tôi bị thương “Cụt bàn tay trái và nhiều mảnh sẹo ở vùng lưng và mông”....