TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Vĩnh Phúc

placeholder image

Đại diện: Nguyễn Thị Kim Anh - thường trực hội cha mẹ học sinh trường THCS & THPT Hai Bà Trưng, Phúc Yên , Vĩnh Phúc - 31/08/17

Kiến nghị về việc: Không đồng ý về việc giải thể và chia tách mô hình trường THCS & THPT Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Nội dung kiến nghị: Toàn thể Nhân dân thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc và phụ huynh học sinh, học sinh, cựu học sinh trường THCS & THPT Hai Bà Trưng phúc yên, Vĩnh Phúc. Kiến nghị nên Chính Phủ về việc Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh, Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc và UBND Thị xã Phúc Yên và Thị Ủy Thị xã Phúc Yên thực hiện đề án 01 giải thể và ...