TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Tiền Giang

placeholder image

Phan Văn Lâm - 07/06/19

Kiến nghị về việc: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không kiểm tra hồ sơ kỹ dẫn đến thiếu giấy, không ghi lại số điện thoại liên lạc. Giải quyết hồ sơ chậm trễ. Tiếp nhận hồ sơ từ 13/02/2019 đến 04/05/2019 vẫn chưa có kết quả. Chi cục thuế thì làm việc thiếu trách nhiệm gọi người đóng thuế mà khi máy bận vẫn để hồ sơ không liên...