TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Thái Nguyên

placeholder image

Nguyễn Thị Xuân - 09/08/17

Kiến nghị về việc: Giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai cho gia đình theo chỉ đạo của UBND và HĐND tỉnh Thái Nguyên

Nội dung kiến nghị: Giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai cho gia đình theo chỉ đạo của UBND và HĐND tỉnh Thái Nguyên. Vì gần 3 năm nay gia đình vẫn chưa được giải quyết dứt điểm để xin được cấp GCNQSDĐ và xây nhà cho mẹ già năm nay đã gần 90t.