TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Quảng Trị

placeholder image

TRẦN VĂN DUY - 08/08/17

Kiến nghị về việc: VỀ CHẾ ĐỘ BIÊN GIỚI CHO CBCC, VC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Nội dung kiến nghị: Xã A Dơi là một xã biên giới có 09 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Có 02 cột móc giới là 608 và 609 dọc theo tuyến biên giới của 02 nước. Tuy nhiên, đến nay CBCC, VC công tác trên địa bàn xã vẫn chưa được hưởng chế độ biên giới như các xã biên giới khác. Xã đã nhiều lần đề xuất lên các cấp có liên qu...