TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Quảng Ngãi

placeholder image

Nguyễn Quốc Duy - 27/07/17

Kiến nghị về việc: Thiếu nước sinh hoạt, hệ thống điện lưới, đường bê tông hóa nông thôn

Nội dung kiến nghị: Thiếu nước sinh hoạt, hệ thống điện lưới, đường bê tông hóa nông thôn

placeholder image

Đoàn Văn Phương - 18/09/18

Kiến nghị về việc: Không cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo Đơn yêu cầu

Nội dung kiến nghị: Văn phòng luật sư chúng tôi có nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đoàn Văn Phương. Ngày 12/10/2017, Văn phòng chúng tôi có Đơn gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi "yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cư theo quy định của pháp luật". Ng...