TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Lâm Đồng

placeholder image

Bùi Thị Điền - 27/06/19

Kiến nghị về việc: Đất đai và tiền tết

Nội dung kiến nghị: nói về đất đai bị xâm phạm và quyền công dân