TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Long An

placeholder image

Bùi Văn Khá - 17/04/18

Kiến nghị về việc: Thành phố Tân An không cho người dân có Quyền sử dụng đất hợp pháp đăng ký kinh doanh tại đường Hùng Vương nối dài, TP Tân An

Nội dung kiến nghị: Người dân có Quyền sử dụng đất hợp pháp tại đường Hùng Vương nối dài muốn đăng ký họat động kinh doanh tại đây những ngành nghề mà pháp luật không cấm, nhưng không được chính quyền TP Tân An cho đăng ký. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nêu lý do rằng: Phải xây dựng nhà kiên cố theo qui hoạch mới được cho đăn...