TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Hậu Giang

placeholder image

Dương Quang Xiếu - 16/05/19

Kiến nghị về việc: Chậm thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Nội dung kiến nghị: Năm 2018 tôi Dương Quang xiếu có đơn yêu cầu tới phòng tài chính- kế hoạch thị xã Long Mỹ kiểm tra về việc cấp giấy phép kinh doanh cho hộ Dương Quang Kiệt là sai theo quy định pháp luật về địa điểm đăng ký kinh doanh không thuộc quyền sở hửu của ông kiệt đến ngày 8/1/2019 phòng tài chính kế hoạch c...