TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Hà Giang

placeholder image

Phan anh - 14/12/17

Kiến nghị về việc: Lạm thu và thu những khoản thu không đúng quy định

Nội dung kiến nghị: thời gian vừa qua Chính phủ, Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng lạm thu hoặc thu những khoản thu không đúng quy định. Do chưa xử lý nghiêm nên tình trạng lạm thu và thu những khoản thu không đúng quy định vẫn diễn ra ở...