TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Bình Thuận

placeholder image

Đỗ Viết Kiên - 08/08/17

Kiến nghị về việc: Giảm công suất trạm biến áp

Nội dung kiến nghị: Kính gửi : Chính Phủ. Chúng tôi là những nông dân trồng Thanh Long tại Bình Thuận. Mọi người ai cũng biết về khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, giá cả bấp bênh. Chúng tôi không chỉ có khó khăn như vậy. Từ 2011 đến nay Điện lực cắt giảm 50% công suất trạm biến áp (trạm100kw giảm còn 50kw, trạm ...