TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Bình Thuận

placeholder image

Đỗ Viết Kiên - 08/08/17

Kiến nghị về việc: Giảm công suất trạm biến áp

Nội dung kiến nghị: Kính gửi : Chính Phủ. Chúng tôi là những nông dân trồng Thanh Long tại Bình Thuận. Mọi người ai cũng biết về khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, giá cả bấp bênh. Chúng tôi không chỉ có khó khăn như vậy. Từ 2011 đến nay Điện lực cắt giảm 50% công suất trạm biến áp (trạm100kw giảm còn 50kw, trạm ...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 08/11/17

Kiến nghị về việc: v/V giải quyết chế độ cho người có công trong kháng chiến chống Pháp

Nội dung kiến nghị: Phan Thiết; ngày 20 tháng 05 năm 2017 ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân đọc tin: Ban hành Quy chế trả lời người dân trên website Chính phủ; theo TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, ...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 19/12/17

Kiến nghị về việc: Một sự thật động trời đối với bà Phạm Thị Ngọc Trâm tham gia cách mạng từ năm 1952 và đến năm 1984 được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ mất sức lao động 65%; nhưng đến nay là 34 năm (1984 -2017) vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH (hưu trí).

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN ÁNH Tỉnh Bình Thuận: Một sự thật động trời đối với bà Phạm Thị Ngọc Trâm tham gia cách mạng từ năm 1952 và đến năm 1984 được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ mất sức lao động 65%; nhưng đến nay là 34 năm (1984 -2017) vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH (hưu trí). Kính gửi: Văn ph...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 25/09/18

Kiến nghị về việc: Về việc giải quyết chế độ đối với dân công hỏa tuyến

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân đọc tin: Ban hành Quy chế trả lời người dân trên website Chính phủ; theo TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ nguoidan.chinhp...

placeholder image

Đỗ Xuân Cẩm - 25/09/18

Kiến nghị về việc: Về việc giải quyết hồ sơ thương binh quá lâu

Nội dung kiến nghị: Phan Thiết; ngày 06 tháng 06 năm 2017 ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân đọc tin: Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (ngày 27/07/1947 – 27/07/2017) và Quyết định số 408, ngày 20/03/2017 của Bộ LĐTB&XH ban hành quy định giải quyết tồn đọng” Kính gửi: Trong khi đó Hồ sơ xét công nhận thương binh của tôi được nộ...