TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

placeholder image

ĐỖ NGỌC HUỲNH - 31/07/17

Kiến nghị về việc: KHÔNG PHÚC ĐÁP YÊU CẦU

Nội dung kiến nghị: Tôi đã gởi yêu cầu bằng văn bản đến VP đăng ký đất đai Huyện Long Điền, yêu cầu Giám Đốc cơ quan trên phúc đáp và thực hiện các việc cho tôi (đính kèm nguyên bản). Nhưng đã quá thời gian theo pháp luật quy định mà vẫn không nhận được hồi âm. Kính mong quý cơ quan can thiệp giúp tôi thực hiện thỉnh n...