TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Ủy ban Dân tộc

placeholder image

La Văn Chính - 11/05/17

Kiến nghị về việc: Kiến Nghị

Nội dung kiến nghị: Phản ánh, kiến nghị công nhận dân tộc Ngạn