TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ ngoại giao

placeholder image

Nguyễn Hà Phương - 11/05/17

Kiến nghị về việc: Xin cấp mới hộ chiếu ở Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Nội dung kiến nghị: Tôi đã 2 lần lên Đại Sứ Quán ở Bắc Kinh Trung Quốc để xin cấp mới hộ chiếu vì hộ chiếu hiện tại của tôi vẫn còn hạn sử dụng nhưng hết trang. Công việc của tôi yêu cầu phải đi công tác ở các nước trên thế giới rất nhiều nên nếu không được cấp mới, sẽ ảnh hưởng đến công tác của tôi ở công ty. Đại Sứ ...

placeholder image

Võ Yên Phụng - 25/05/17

Kiến nghị về việc:

Nội dung kiến nghị: Theo file đính kèm

placeholder image

Nguyễn Thị Thanh Hà - 19/07/17

Kiến nghị về việc: Sứ quán Việt Nam tại NZ không tuân thủ pháp luật, gây khó khăn cho người Việt ở NZ trong dịch vụ lãnh sự

Nội dung kiến nghị: Sứ quán Việt nam tại NZ không tuân thủ quyết định 45 của THủ tướng chính phủ, gây khó khăn cho người Việt ở New Zealand, không cho phép thực hiện cấp đổi hộ chiếu và làm Miễn thị thực qua đường bưu điện trong khi các sứ quán khác thực hiện tốt việc này. Sứ quán VN tại NZ yêu cầu cá nhân khi làm thủ ...

placeholder image

Đoàn Thị Hương Ly - 19/07/17

Kiến nghị về việc: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand làm sai quy định nhà nước về thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở New Zealand

Nội dung kiến nghị: 1. Theo quy định của Bộ ngoại giao đăng trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công dân Việt Nam ở nuớc ngoài có thể tiến hành thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông sắp hết hạn (hạn trong vòng 6 tháng) bằng việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand không ...

placeholder image

Đoàn Thị Hương Ly - 01/09/17

Kiến nghị về việc: Về thủ tục cấp đổi hộ chiếu cho công dân Việt Nam định cư ở New Zealand tại đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand

Nội dung kiến nghị: Theo như công văn số 2540/BNG-LS của Bộ ngoại giao gửi văn phòng chính phủ ngày 11 tháng 7 năm 2017 do thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng ký (tập tin đính kèm), việc đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand yêu cầu người dân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại đại sứ quán là phù hợp quy định hiện hành...