TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

placeholder image

Phạm Quang Tuyển - 23/05/17

Kiến nghị về việc: Phản ánh sự bất hợp lý trong quy định lối thoát hiểm quán Karaoke

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Chính Phú! Gia đình tôi hiện có kinh doanh 1 quán karaoke quy mô nhỏ với 04 phòng thuộc tầng 02 của ngôi nhà chúng tôi đang sinh sống. Trước khi kinh doanh chúng tôi đã được cấp phép đầy đủ để hoạt động kinh doanh. Sau đó chính phủ đã ban hành quy định quán Karaoke kinh doanh tại tầng 2 trở...

placeholder image

Phùng Xuân Tuất - 23/05/17

Kiến nghị về việc: Thông Tư 3207/VBHN-BVHTTDL ngày 03/09/2013 ban hành không phù hợp thực tiễn

Nội dung kiến nghị: Nghị Định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG. Thông Tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP “Quy định điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng ...

placeholder image

PHẠM XUÂN THÀNH - 25/05/17

Kiến nghị về việc: Phản ánh, kiến nghị

Nội dung kiến nghị: Theo tác giả Vũ Xuân Ba -Professeur ( Histore de) EN 3 Université de TANANARIVE, Thì Nhà Điêu khắc Phạm Xuân Thi có nhiều tác phẩm khác được đánh giá cao như: 1-Tượng " Anh Bộ đội Việt Nam lao vào lửa đạn," cứu một em bé người Pháp còn măng sữa, bị vứt lại khi Tây đồn rút chạy. Bức tượng này được C...