TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

placeholder image

Trần Huy Hiển - 18/05/17

Kiến nghị về việc: Kiến nghị, hiến kế phát triển ngành Cá Tra Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Tôi rất mong kiến nghị / hiến kế của tôi được gửi trực tiếp tới tay ông Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Thủ tướng Nội dung kiến nghị của tôi trong file đính kèm tên "6 giải pháp kiến nghị nhằm giúp ngành cá tra VN phát triển bền vững"

placeholder image

Đỗ Hồng Quân - 01/06/17

Kiến nghị về việc: Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Là công dân đang hoat động trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi xin có một số ý kiến về thực trạng nông nghiệp Việt Nam, nếu có gì chưa đúng, phù hợp với chỉ đạo, kính mong các cơ quan cho tôi được tạ lỗi. Rất mong nhận được phản hồi! Trân trọng cảm ơn!

placeholder image

HOÀNG HÀO - 06/09/17

Kiến nghị về việc: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Nội dung kiến nghị: Đề xuất giải pháp phát triển Nông nghiệp