TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

placeholder image

công ty cổ phần gemadept - 09/08/18

Kiến nghị về việc: chậm cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Nội dung kiến nghị: Kính gửi quý lãnh đạo Văn phòng Chính Phủ, Tôi ở bên Công ty Cổ phần Gemadept (Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số: 201700326), tôi xin trình bày với quý lãnh đạo sự việc như sau: Chúng tôi đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Giấy phép) (dự án Malaysia). Ng...