Hoàng Trí Dũng - 15/01/19

Kiến nghị về việc: Về việc không giải quyết chế độ đền bù của người dân.

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – tự do – hạnh phúc. Lương Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2018 ĐƠN KIẾN NGHỊ Về việc không giải quyết chế độ đền bù của người dân. Để làm khu công nghiệp huyện Lương Sơn, UBND tỉnh Hòa Bình đã thu hồi 68 ha đất trong đó gia đình tôi bị thu hồi hơn 7,2 ha. Vào ngày 16/4/2003 BBGP mặt bằng huyện Lương Sơn đã lập biên bản kiểm đếm tài sản đát đai của gia đình tôi . Tháng 10/2004 BGP mạt bằng đã công khai giá trị kiểm đếm tài sản tại hội trường của nông trường Cửu Long UBND thị trấn. Gia đình nhận thấy chưa có chế độ chính sách dền bù công cải tạo chi phí vào đất. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 2004 BGPMB tiến hành chi trả tiến đền bù tài sản cây cối hoa màu trên đất, và tiền hỗ trợ chi chi công cải tạo vào đất với 900 VNĐ/m2 ( chín trăn đồng/m2) đất. Ngày 27 tháng 12 năm 2004 gia đình tôi tiến hành nhận tiền tài sản hoa màu trên đất và không nhận tiền hỗ trợ chi phí công cải tạo đất. gia đình có phát hiện giá trị thiếu hụt 250000000 VNĐ ( Hai trăm năm mươi triệu đồng) so với bản công khai được niêm yết tại UBND thị trấn và nông trường. Sau nhiều lần thắc mắc với cán bộ có trách nhiệm nhưng không được giải quyết buộc gia đình có đơn khiếu nại tới UBND huyện và UBND tỉnh. Nội dung khiếu nại gồm có tài sản còn thiếu so với biên bản kiểm đếm ngày 16/4/2003 và chế độ đền bù công cải tạo vào đất nhận khoán của nông trường. Đến năm 2007 UBND tỉnh đã có quyết định giải quyết chế độ đền bù công cải tạo cho gia đình với số tiền là 16000/m2. ( mười sáu nghìn đồng/m2 Đến ngày 25/5/2007 UBND huyện Lương Sơn ra quyết định 427 đã thừa nhận việc khiếu nại của gia đình tôi về tài sản còn thiếu là có căn cứ. Đến cuối năm 2015 sau nhiều lần khiếu nại từ UBND huyện Lương Sơn đến UBND tỉnh Hòa Bình, ngày 15/1/2016 tôi đã rất hận hạnh được ông chủ tịch UBND Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang, đại biểu quốc hội Nguyễn Tiến Sinh cùng các đại diện ban ngành của tỉnh tiếp tại văn phòng tiếp công dân tỉnh Hòa Bình (Tiếp trực tuyến). Tại thời điểm đó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Vũ Chi đã hứa với tôi sẽ giải quyết số tiền còn lại. Nhưng cho đến hôm nay tôi đã nhiều lần yêu cầu chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhưng đến nay vãn chưa nhận được sự giải quyết. Vậy tôi viết đơn này đề nghị văn phòng chính phủ giúp đỡ tôi nhận được quyền lợi của người bị nhà nước thu hồi đất. Tôi xin chân thanh cám ơn! Người viết đơn. Hoàng Trí Dũng.


File đính kèm:
Trang 1_366221118150428.JPG
Trang 2_434221118150434.JPG
Trang 3_2880221118150440.JPG
Trang 4_764221118150448.JPG

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.