Nguyễn Thị Ngọc Anh - 08/11/19

Kiến nghị về việc: Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Ngày 07/11/2019 tôi đến Văn phòng Đăng ký đất thị xã Tân Uyên để nhận hồ sơ thì nhận được thông báo số 1020/TB-CNTU ngày 31/10/2019 về kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ của ông Bồ Văn Bửng và Nguyễn Thị Ngọc Anh và được trả lời không cho ghi nợ với lý do gia đình tôi không thuộc đối tượng khó khăn về tài chính. Căn cứ công văn số 3190/UBND-KTN và Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. Tôi không biết Văn phòng đăng ký đất căn cứ vào đâu xác định gia đình tôi không thuộc đối tượng khó khăn về tài chính. Trong khi đó, gia đình tôi có 5 người con, nguyên vào năm 2008 nhà nước có chủ trương thu hồi đất để để làm khu tái định cư Vĩnh Tân, gia đình tôi nằm trong viện thu hồi đất, các con tôi đang ở chung với vợ chồng tôi, chưa có điều kiện xây dựng nhà, nay tôi xin chuyển mục đích sử dụng đất 300 m2 với số tiền 641.790.00 đồng để cho các con tôi ra ở riêng, không có mục đích kinh doanh hay thương mại ở đây và với số tiền nêu trên không thể nào gia đình tôi thể nào xoay sở kịp. Tôi không biết Văn phòng ĐKĐ Tân uyên căn cứ vào đâu không cho tôi xin ghi nợ.


File đính kèm:
9cae9364c3e725b97cf6_231081119081737.jpg
7dc4edaad52b33756a3a_1708081119081747.jpg

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.