Nguyễn Văn Thuấn - 04/11/19

Kiến nghị về việc: Áp dụng giá đất không đúng đối với đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa.

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Họ và tên: Nguyễn Văn Thuấn. Địa chỉ: Tổ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Phản ánh nội dung sau: Đã ba năm thực hiện Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND) về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn; người sử dụng đất tại tổ dân phố 5, 6,7,8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vẫn phải chịu thiệt thòi khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước do các cơ quan chức năng của quận Hà Đông áp dụng không đúng tên đường để xác định giá đất. Cụ thể: Thực hiện Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, các cơ quan chức năng của quận Hà Đông đã điều chỉnh tên đường và áp dụng giá đất từ Quốc lộ 6 (đoạn từ đường Sắt đến cầu Mai Lĩnh) sang đường nhánh dân sinh nối từ Quốc lộ 6 đối với phường Đồng Mai còn giá đất đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa không được điều chỉnh mà vẫn áp dụng giá đất Quốc lộ 6 đoạn từ đường Sắt đến cầu Mai Lĩnh với lý do tại Văn bản trả lời công dân số 2434/UBND-TNMT ngày 21/9/2019 của UBND quận Hà Đông: “… đường Nghĩa Lộ chưa có tên trong Bảng giá đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Mặt khác, ngày 12/5/2018, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 1147/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc áp dụng giá đất tại quận Hà Đông; ngày 12/9/2018, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 2402/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến đối với nội dung UBND quận Hà Đông xin ý kiến tại Văn bản số 1147/UBND-TNMT để có cơ sở trả lời công dân. Đến nay, UBND quận Hà Đông chưa nhận được Văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường”. Trong khi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND chỉ quy định chung về tuyến đường nhánh dân sinh: đầu đường là Quốc lộ 6, cuối đường là khu dân cư phường Đồng Mai, Yên Nghĩa mà không đề cập đến tên từng đường và cự ly từ quốc lộ 6 đến khu dân cư thì việc đưa ra lý do nêu trên của UBND quận Hà Đông là không thỏa đáng vì: - Giá đất các thửa đất trong khu dân cư của phường Đồng Mai cách Quốc lộ 6 ≤ 1km cũng không có tên trong Bảng giá đất của thành phố đều được áp dụng giá đất đường nhánh dân sinh nối từ QL6. - Mặt khác, khi giải quyết kiến nghị của công dân, UBND quận Hà Đông cũng không căn cứ vào Văn bản số 977/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định việc giá đất trên địa bàn đã được quy định cụ thể. (Gửi kèm các Văn bản: số 1147/UBND-TNMT ngày 12/5/2018, số 2402/UBND-TNMT ngày 12/9/2018 và số 2434/UBND-TNMT ngày 21/9/2019 của UBND quận Hà Đông; số 977/ STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh nêu trên đến UBND thành phố Hà Nội để chỉ đạo UBND quận Hà Đông nghiên cứu, giải quyết lại sự việc công dân phản ánh. Trân trọng cảm ơn!


File đính kèm:
VB đôn đốc STNMT_1900041119140946.PDF
CV-977-So Tai nguyen va Moi truong_267041119141035.pdf
IMG20191020210843_2950041119141125.jpg
IMG20191020210829_2074041119141145.jpg

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.