Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu - 08/08/19

Kiến nghị về việc: Quản lý, sử dụng lợi nhuận còn lại từ khai thác lâm sản (gỗ rừng trông)

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Công ty đang thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ 21 ngàn hecta rừng tự nhiên phòng hộ theo yêu cầu của Nhà nước và được thuê 7.800 ha đất thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để trồng rừng kinh doanh lấy gỗ. Nguồn vốn để trồng diện tích rừng này Công ty vay từ tổ chức tín dụng. Liên quan đến việc thực hiện phần phân phối lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung như sau: Theo quy định tại pháp luật chuyên ngành, cụ thể là Luật Lâm nghiệp năm 2017 và quy chế quản lý rừng tại Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ (nay là quy chế quản lý rừng sản xuất được quy định tại Mục 4, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ) thì phần hưởng lợi từ sản phẩm khai thác lâm sản chủ rừng được để lại toàn bộ để đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, từ năm 2016 phần lợi nhuận còn lại từ khai thác lâm sản sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành, Công ty hiện đang giữ lại để đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng hàng năm. Tuy nhiên, trong quá trình quyết toán phần lợi nhuận còn lại từ khai thác lâm sản để phục vụ bảo vệ và phát triển rừng, Công ty có nhận được ý kiến của cơ quan kiểm toán khu vực 2 đề nghị áp dụng theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản này được nộp về ngân sách nhà nước”. Điều này gây vướng mắc cho hoạt động Công ty, chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc khuyến khích, thúc đẩy hoạt động bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và để có sở cứ áp dụng các quy định của pháp luật về quản lý phát triển lâm nghiệp, Công ty kính đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét có ý kiến thống nhất về việc áp dụng chính sách liên quan đến việc thực hiện phần phân phối lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy định pháp luật hiện hành.


File đính kèm:
Công văn kiến nghị Chính phủ_2715080819180527.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.