Lê Thị Trang - 11/06/19

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về hạn mức công nhận đất ở

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: Văn phòng chính phủ Tôi tên là: Lê Doãn Sự CMND số 173 829 277 cấp ngày 25/7/2009 do Công an Thanh Hóa cấp Vợ là: Nguyễn Thị Nghiêm CMND số 173 474 189 cấp ngày 14/3/2008 do Công an Thanh Hóa cấp Địa chỉ thường trú: Khu phố Châu An, phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ vào công văn số 1731/UBND-TNMT ngày 06 tháng 05 năm 2019 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Doãn Sự phường Quảng Châu. Gia đình tôi có kiến nghị như sau: Theo như công văn trên thì gia đình tôi đủ điều kiện công nhận không quá 05 lần hạn mức giao đất (tương ứng với hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, các cá nhân tối đa 90m2/hộ tại phường thuộc thành phố, thị xã được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 3 tại Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa) là 450m2 đất ở. Theo như thông tin gia đình tôi được biết tại khoản 1 điều 7 của QĐ số 4463/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa có nêu rất cụ thể rằng “Đối với những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc đất vườn ao mà đất đó được hình thành trước thời điểm được công nhận là đô thị (thị trấn, phường) thì áp dụng hạn mức địa bàn nông thôn theo quy định tại điều 4 Quy định này”. Vì đất nhà tôi đang sử dụng có nguồn gốc từ huyện Quảng Xương. Hạn mức địa bàn nông thôn được quy định tại điều 4 đối với vị trí khác là 200m2.Vì vậy hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp đất đó hình thành trước 18/12/1980 không quá 05 lần hạn mức giao đất ở trên địa bàn nông thôn là 5x200=1.000m2.Diện tích đất thực tế gia đình tôi đang sử dụng chưa vượt qua hạn mức trên.Vì vậy toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi phải được công nhận là đất ở. Vì vậy gia đình tôi làm đơn này trình lên lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền làm rõ kiến nghị này và giải quyết thỏa đáng cho gia đình tôi theo đúng quy định của Pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 11 tháng 6 năm 2019 NGƯỜI LÀM ĐƠN


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.