Công ty cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam - 07/11/18

Kiến nghị về việc: kiến nghị Bộ công thương xem xét, chấp thuận cho công ty điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần thực phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nipponham Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 08 / NHV-NS-CV Long An, Ngày 06 tháng 11 năm 2018 KIẾN NGHỊ V/v: chấp thuận điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, bổ sung lĩnh vực “môi giới thương mại” Kính gửi : NGÀI VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - BỘ CÔNG THƯƠNG Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM Mã số doanh nghiệp: 1100790177 Địa chỉ: Lô L01, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật và sữa; sản xuất xúc xích, jambon, pate, xá xíu. Có quyền nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Ngày 03 tháng 6 năm 2013, công ty được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp giấy phép kinh doanh số 502032000167 – KD (sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ công thương): được quyền nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty có lập hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép kinh doanh để bổ sung nội dung kinh doanh “cung cấp dịch vụ trung gian thương mại” – môi giới thương mại các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thực phẩm, theo đúng tinh thần của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ký ngày 15/1/2018: - Ngày 30/7/2018: công ty nộp hồ sơ cho Sở công thương tỉnh Long An; ngày 08/8/2018: Sở công thương tỉnh Long An gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ công thương. - Ngày 31/8/2018: Vụ trưởng vụ kế hoạch - Bộ công thương có ý kiến là chưa chấp thuận cho điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, đề nghị công ty nêu rõ nội dung, phương thức thực hiện hoạt động trung gian thương mại và đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh. - Ngày 20/9/2018: công ty tiếp tục giải trình làm rõ ba nội dung mà Vụ kế hoạch - Bộ công thương yêu cầu; ngày 25/9/2018: Sở công thương gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ công thương. - Ngày 17/10/2018: Vụ trưởng vụ kế hoạch - Bộ công thương cũng không chấp thuận cho điều chỉnh Giấy phép kinh doanh với lý do bản giải trình bổ sung của công ty, đặc biệt là nội dung đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh của công ty còn chung chung, sơ sài. Với tinh thần “Chính phủ kiến tạo” của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, công ty rất mong Ngài Vụ trưởng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan: hướng dẫn cho công ty được biết phải làm như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của pháp luật Việt Nam về việc xin phép này. Công ty cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam tha thiết kiến nghị: Ngài Vụ trưởng giúp đỡ cho công ty sớm được chấp thuận điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, để bổ sung ngành nghề kinh doanh, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế Việt


File đính kèm:
Kien nghi Bo Cong thuong_1910071118153643.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.