Trần Phát Tài - 07/08/18

Kiến nghị về việc: Gặp khó khăn trong việc đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Little Einsteins có nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh hồ sơ đề nghị mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài – ông JONATHAN, NICOLAS, HONE CAMPBELL. Công ty đã nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hỏi ý kiến của các bộ quản lý chuyên ngành để có cơ sở chấp thuận. Sau đó, ngày 14/3/2018, Sở ban hành Công văn số 1661/SKHĐT-ĐKĐT đề nghị các Bộ có liên quan hướng dẫn về ngành nghề kinh doanh của Công ty. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh hỏi thêm ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ quản lý chuyên ngành) để có đầy đủ cơ sở pháp lý nhằm thuận lợi để Sở chấp thuận. Sở đã hai lần gửi văn bản để hỏi thêm ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào các ngày 05/06/2018 và ngày 05/07/2018. Lần đầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói rằng hồ sơ Công ty không nêu được cụ thể hoạt động của hoạt động vui chơi giải trí chưa được phân vào đâu. Dù đã giải trình, cung cấp thông tin nhiều nhưng để chấp hành ý kiến của Bộ, chúng tôi tiếp tục đồng thời nộp đơn giải trình kèm theo thông tin chi tiết hoạt động của Công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm giải hoạt động của Công ty. Thậm chí, chúng tôi trực tiếp liên hệ và rất nhiều lần gửi thông tin hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp cho chuyên viên xử lý hồ sơ – ông Trần Hoàng Nam – Phòng Đầu tư Kinh doanh và Thương mại – Vụ Kế hoạch Tài chính. Ngày 23/07/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3217/ BVHTTDL-KHTC trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, văn bản này lại không chấp thuận với lý do hồ sơ giải trình không bổ sung được thông tin cụ thể của “hoạt động vui chơi giải trí chưa được phân vào đâu” và “đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật để xem xét, quyết định theo thẩm quyền”. Vì các văn bản trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có ý kiến chấp thuận nên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cũng không đồng ý cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Kính mong được quý Lãnh đạo xem xét, giải quyết!


File đính kèm:
Bien nhan_1153070818132037.pdf
Van ban hoi Bo van hoa_2736070818132051.pdf
Van ban tra cua cua Bo Van hoa, The thao, Du lich_734070818132100.jpg
Van ban tra loi cua Bo VHTTDL (Lan 2)_423070818132108.jpg

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.