Nguyễn Minh Thông - 08/04/19

Kiến nghị về việc: Công bố thủ tục hành chính

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Kính chào Văn phòng Chính phủ.Hiện tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Do các văn bản quy phạm pháp luật trên có quy định về thủ tục hành chính nhưng kể từ khi có hiệu lực đến nay vẫn chưa thấy Bộ, ngành có liên quan công bố TTHC cho các lĩnh vực nói trên (Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 thì TTHC được ban hành chậm nhất trước 20 (hai mươi) ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Rất mong Văn phòng Chính phủ cho biết về đơn vị (bộ, ngành) phụ trách công bố TTHC để kịp thời công bố cho tổ, chức, cá nhân thực hiện TTHC được dễ dàng và đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.