Nguyễn Văn Nhạ - 03/07/18

Kiến nghị về việc: Đến khi nào thì nhận được trả lời về việc tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh của công dân với Mã số: 22775?.

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Hương Đô; ngày 07 tháng 05 năm 2018 ĐƠN PHẢN ÁNH Đến khi nào thì nhận được trả lời về việc tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh của công dân với Mã số: 22775?. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Văn Nhạ Địa chỉ: Xóm 2, xã Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh. ĐT: 01683765546, email: vinhphuc1953@gmail.com. Tôi có đứng tên phản ánh về việc Cha tôi Ông Nguyễn Văn Chuẩn “Vì nước quên thân vì dân quên mình” để rồi sau 46 năm (1972– 2018) kể từ ngày hy sinh và sau hơn 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ cho các cơ quan nhà nước (2017 - 2018) vẫn chưa được xác nhận là liệt sĩ – Rất cần câu trả lời từ UBND các cấp của tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được UBND xã Hương Đô hướng dẫn; tôi đã làm hồ sơ, thủ tục theo qui định và tôi đã nộp cho UBND xã kể từ ngày 18/02/2017 và từ đó tới nay không biết hồ sơ, đi đâu, về đâu, chỉ biết đến nay sau 01 năm gia đình tôi chưa nhận được thông báo từ UBND các cấp về kết quả (được hay không: lý do). Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Hương Khê và các cơ quan chức năng xét, đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho cha tôi theo qui định và rất mong nhận được câu trả lời của quí cơ quan là đơn phản ánh của tôi có được tiếp nhận và xử lý hay không?. Trân trọng cảm ơn./. Kèm theo: 1. Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Chuẩn; 2. Bản khai thân nhân của người hy sinh là ông Nguyễn Văn Chuẩn. Nguyễn Văn Nhạ


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.