Trần Văn Định - 05/06/18

Kiến nghị về việc: Kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi Hợp đồng theo mẫu do Cục Quản lý cạnh tranh chấp thuận đăng ký có nhiều điều khoản vi phạm quy định pháp luật hiện hành

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Tôi là khách hàng (sau đây gọi là Bên Mua) đang tiến hành thương thảo để tiến tới ký kết hợp đồng mua căn hộ hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Bay Water (sau đây gọi là Bên Bán), có địa chỉ trụ sở tại Tầng lững, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã được Bên Bán trao một Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ (HĐMB) và cho biết đã được chấp nhận đăng ký tại Bộ Công thương. Qua đối chiếu HĐMB do Bên Bán trao và hợp đồng theo mẫu của Bên Bán đã được Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương chấp thuận đăng ký và công khai trên trang thông tin điện tử: httpwww.vca.gov.vn/searchHopdongmau.aspx?cate_id=453&title=bay%20water, tôi nhận thấy, ngoài việc trong HĐMB có một số điều khoản mà Bên Bán chưa tuân thủ theo Bản chấp thuận của Bộ Công thương, còn có nhiều điều khoản quan trọng của Hợp đồng theo mẫu đã được Bộ Công thương chấp thuận đăng ký trùng với Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ do Bên Bán lập là không phù hợp với pháp luật hiện hành. Do đó, làm cho các điều khoản của Hợp đồng không có hiệu lực chiếu theo quy định tại Điều 16 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực và Điều 3 Luật Dân sự hiện hành về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Đặc biệt nguy hiểm là: Hợp đồng theo mẫu này loại trừ trách nhiệm của Bên Bán về PCCC trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư. Các các điều khoản trong và hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Bay Water đề nghị, đã được Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công thương chấp thuận đăng ký và công khai trên trang thông tin điện tử không phù hợp pháp luật hiện hành được trình bày cụ thể trong tệp đính kèm. Với những trình bày về các vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng trong nội dung hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Bay Water đã được Cục Quản lý Cạnh tranh chấp thuận đăng ký, tôi xin kiến nghị Bộ trưởng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật hiện hành.


File đính kèm:
Kien nghi Bo cong thuong ve Hop Dong Theo Mau_1685180418160805.docx

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.