BÙI DOÃN ĐỊNH - 10/02/18

Kiến nghị về việc: giải quyết chính sách người có công tham dia kháng chiến

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề nghị Kinh gửi ; VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Họ tên tôi Bùi doãn Định Ngày sinh ; 25-10-1943 Quê quán ; số 28 xóm Quán cụm 8 xã Tân Lập huyện Đan Phượng thành Hà Nội Đề nghị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ giúp tôi một việc như sau ; Ngày 5-6-2017 tôi có gửi đơn lên VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ xin giải quyết chính sách ưu đãi người có công tham gia kháng chiến Đến ngày 20-9-2017 tôi có nhận được thư Trả lời ; Yêu cầu tôi phải liên hệ với CỤC QUÂN LỤC BỘ TỔNG THAM MƯU Nhưng tới nay đã 3 tháng rồi mà không thể nào liên hệ được , Gọi điện thoại không được , gủi thư qua dường bưu điện không được trả lời Dã hơn một năm từ ngày 16-11-2016 CỤC CHÍNH SÁCH đã báo cho tôi là CỤC đã gửi Đơn đề nghị của tôi tới CỤC QUÂN LỰC để giải quyết nhưng tới nay tôi vẫn chưa nhận Được tin , Vậy nay tôi làm đơn này đề nghị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ sớm xét cho , đến nay đã Sang năm thứ 10 tôi không đươc hưởng ưu đãi người có công tham gia kháng chiến của CHÍNH PHỦ theo quyết định 142 qđ ngày 27-10-2008 Mong được QUÝ VĂN PHÒNG xét cho Tôi xin chân thành cảm ơn Đan Phượng ngày 3-1-2018 Người làm đơn Bùi doãn Định Ngày 10-3-2018A Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề nghị Kinh gửi ; VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Họ tên tôi Bùi doãn Định Ngày sinh ; 25-10-1943 Quê quán ; số 28 xóm Quán cụm 8 xã Tân Lập huyện Đan Phượng thành Hà Nội Đề nghị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ giúp tôi một việc như sau ; Ngày 5-6-2017 tôi có gửi đơn lên VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ xin giải quyết chính sách ưu đãi người có công tham gia kháng chiến Đến ngày 20-9-2017 tôi có nhận được thư Trả lời ; Yêu cầu tôi phải liên hệ với CỤC QUÂN LỤC BỘ TỔNG THAM MƯU Nhưng tới nay đã 3 tháng rồi mà không thể nào liên hệ được , Gọi điện thoại không được , gủi thư qua dường bưu điện không được trả lời Dã hơn một năm từ ngày 16-11-2016 CỤC CHÍNH SÁCH đã báo cho tôi là CỤC đã gửi Đơn đề nghị của tôi tới CỤC QUÂN LỰC để giải quyết nhưng tới nay tôi vẫn chưa nhận Được tin , Vậy nay tôi làm đơn này đề nghị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ sớm xét cho , đến nay đã Sang năm thứ 10 tôi không đươc hưởng ưu đãi người có công tham gia kháng chiến của CHÍNH PHỦ theo quyết định 142 qđ ngày 27-10-2008 Mong được QUÝ VĂN PHÒNG xét cho Tôi xin chân thành cảm ơn Đan Phượng ngày 3-1-2018 Người làm đơn Bùi doãn Định Ngày 10-3-2018A Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề nghị Kinh gửi ; VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Họ tên tôi Bùi doãn Định Ngày sinh ; 25-10-1943 Quê quán ; số 28 xóm Quán cụm 8 xã Tân Lập huyện Đan Phượng thành Hà Nội Đề nghị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ giúp tôi một việc như sau ; Ngày 5-6-2017 tôi có gửi đơn lên VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.