Ngô Thị Lan Hương - 07/12/17

Kiến nghị về việc: Về việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Tôi xin được trình bày và kiến nghị với Văn phòng Chính Phủ một việc như sau: Ngày 19/08/2016 tôi có tham dự đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 và đã trúng đấu giá trúng số lượng 19.996 cổ phần. Hiện tôi đang là cổ đông của Tổng công ty này. Theo quy định tại bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu đã được Bộ Xây dựng và Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 ký để công bố ra công chúng cụ thể: Tại điểm 5 mục V của bản công bố thông tin có quy định “Lộ trình đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 4 Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết: - Trong thời hạn tối đa (90) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa, FICO phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phần, cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán: - Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định tại Điều 53 hoặc Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CỔ PHẦN, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả chào bán cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. - Sau khi chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần, trường hợp đáp ứng đủ các quy định của pháp luật chứng khoán về công ty đại chúng, Tổng công ty cam kết sẽ thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.” Đã hơn một năm mặc dù Tổng công ty đã có đầy đủ điều kiện thực hiện theo các quy định trên nhưng Tổng công ty vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ mà mình đã cam kết trong bản công bố thông tin dẫn đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi của cổ đông của công ty trong việc tiếp cận các thông tin về doanh nghiệp phải công bố theo các quy định của pháp luật, mặt khác gây ra hạn chế lớn cho việc thanh khoản giao dịch cổ phiếu và không xác định được giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán dẫn đến gây ra nhiều khó khăn cho việc xác định giá cổ phiếu để nhà đầu tư giao dịch mua bán cũng như nhà nước thoái 40,08% vốn tại Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1-CTCP trong năm 2017 theo Quyết định số: 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ Tướng chính phủ về danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Với các sự việc trên kính đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến đến: Bộ xây dựng là đơn vị chủ quản trước cổ phần hóa để trả lời vì sao Tổng công ty thực hiện không thực hiện các quy định pháp luật trên. Trân trọng!


File đính kèm:
Don kien nghi_1211311017142423.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.