Nguyễn Thị Mậu - 06/10/17

Kiến nghị về việc: Hành vi chậm trễ của chi cục chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất trong việc bàn giao tài sản thi hành án cho người được thi hành án

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Tôi xin trình bày với văn phòng chính phủ như sau: căn cứ vào quyết định số 01/2012/QDDS-ST ngày 09 tháng 03 năm 2012 của TAND huyện Thạch Thất; Căn cứ quyết định thi hành án số 02/QĐ-CCTHA ngày 08 tháng 10 năm 2012 của chi Cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, TP Hà Nội thì ông Đặng Đình Dũng và bà Nguyễn Diệu Linh phải trả cho tôi với số tiền là 4.133.899.000đ (Bốn tỷ một trăm ba mươi ba triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn đồng) và lãi suất nợ quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. Ngày 22/8/2016 Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã ra quyết định cưỡng chế số 74/QĐ-CCTHADS để cưỡng chế kê biên quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất gồm 05 thửa đất và một số tài sản trên đất của ông Đặng Đình Dũng và bà Nguyễn Diệu Linh để thi hành án cho tôi. Trải qua 03 lần đấu giá tài sản nhưng không có người mua, đến ngày 30/05/2017 tôi đã có đơn xin nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án.Theo quy định trên thì ngày 30/05/2017 tôi đã có đơn xin nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án là đúng trình tự và quy định của pháp luật. Tôi được biết theo quy định tại khoản 2 điều 104 luật thi hành án dân sự 2014 thì: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án”. Như vậy theo quy định trên thì trong vòng 30 ngày chấp hành viên phải ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án là tôi để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn hơn 45 ngày so với luật định nhưng chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất vẫn chưa thực hiện việc giao tài sản cho tôi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, là trái quy định của pháp luật.Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, nay tôi làm đơn kiến nghị này đến văm phòng chính phủ, kính đề nghị văn phòng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền sớm ra quyết định giao tài sản để tôi thực hiện quyền sở hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.


File đính kèm:
Bản án TA 1_2950160817191428.jpg
Bản án TA 2_2639160817191434.jpg
QĐ cưỡng chế 1_2148160817191438.jpg
QĐ cưỡng chế 2_1961160817191441.jpg
QĐ THA_553160817191444.jpg

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.