Dương Quốc Đệ - 30/08/18

Kiến nghị về việc: Gây khó khăn, yêu cầu bổ sung hồ sơ không đúng quy định, nhũng nhiễu, chậm trể trong việc cấp GCN Quyền sử dụng đất

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Xin trình bày với Quý cơ quan việc như sau: Tháng 2.2006 cha tôi cho tôi phần dịên tích đất 376,9m2 bằng giấy tờ tay khi ra ở riêng, đến tháng 8/2015 tôi làm thủ tục xin cấp GCN cho phần diện tích này. Hồ sơ tôi đã được hoàn thành tại UBND xã Vĩnh Lộc A, sau đó chuyển Văn phòng UBND Huyện Bình Chánh xem xét cấp giấy chứng nhận. Tôi đã 4 lần nộp, bổ sung hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ mà đến nay chưa được giải quyết. Lần 1: Ngày 19/12/2015, hẹn trả 01/02/2016. Đến ngày hẹn trả hồ sơ tôi nhận được văn bản trả lời số 556/VPĐK-CNBC đề ngày 27/1/2016 phúc đáp về việc xin cấp GCN của tôi. Trong văn bảng phúc đáp, viện dẫn Khoản 2 điều 82, NĐ 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền nên chưa thể đề xuất cấp GCN cho tôi và yêu cầu tôi giữ nguyên không được tẩy xóa. Lần 2: Theo biên nhận mã HS số 27601.9.16.083760/BN-VP hẹn trả 04/11/2016: Nhưng đến hẹn trả ngày tôi chỉ được nhận lại hồ sơ mà chưa được giải quyết, cán bộ thụ lý trả lời miệng là chưa giải quyết được. Lần 3: Theo biên nhận mã HS số 27601.9.17.000009/BN-VP hẹn trả 21/02/2017, Tôi nhận được CV số 680/VPĐK- CNBC ngày 21/02/2017 trả lời vẫn chưa giải quýêt cấp GCN QSDĐ cho tôi. Yêu cầu bổ sung hồ sơ Tôi bổ sung hồ sơ theo CV số 680/VPĐK- CNBC ngày 21/02/2017 Lần 4: Theo biên nhận hồ sơ số 27601.120.17.009081 ngày hẹn trả 9/5/2017 Ngày 15/04/2017 tôi nhận được CV số 1358/VPĐK -CNBC ngày 13/04/2017 trả lời chưa thể giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tôi. Tôi bắt đầu từ tháng 12/2005 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi phản ánh, kiến nghị: 1. nội dung yêu cầu bổ sung phải ghi rõ NGÀY THÁNG NĂM TRONG phần xác nhận đơn của Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh là vô lý, không có căn cứ pháp luật. Trong nội dung đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ người xin cấp GCN đã khai đầy đủ thông tin có ngày tháng, năm cụ thể là 4/2006, trong thành phần hồ sơ có ghi rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có xác nhận của UBND xã cũng có thời điểm NGÀY THÁNG NĂM; Trong thành phần hồ sơ cũng có cam kết, xác nhận của cha tôi là người cho đất cho con ra ở riêng vào thời điểm 15/04/2006. 2. Nếu trường hợp pháp luật có yêu cầu bắt buột phải có nội dung xác nhận NGÀY THÁNG NĂM như công văn yêu cầu, thì Văn phòng đăng ký Chi nhánh Huyện Bình Chánh phải chủ động liên hệ với UBND xã để xác minh cho người dân, vì nội dung này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước liên quan, người dân đã kê khai đầy đủ thông tin trên đơn rồi, sao lại bắt dân phải cầm hồ sơ chạy đi, chạy lại nhiều lần như thế? 3. 3. Tôi phản ánh thái độ làm việc vô trách nhiệm, hạch sách của bà bà Lê Thị Kim Tuyến, cán bộ VPĐK Đất đai Huyện Bình Chánh. Vì trong quá trình giải quyết hồ sơ, Tôi đã gặp trực tiếp với cán bộ thụ lý hồ sơ này để xin hướng dẫn, tôi trình bày là trong thành phần hồ sơ đã có đầy đủ thông tin theo nội dung công văn yêu cầu rồi, hơn nữa hồ sơ gửi lần đầu VPĐK trả lời giữ nguyên hồ sơ, chờ hướng dẫn để cấp mà nay lại yêu cầu bổ sung thêm là không phù hợp.


File đính kèm:
Phan Thi Gai Ba 137.8 m2 - CV tra loi_1504200717145708.pdf
Phan Thi Gai Ba 137.8m2_2516200717145727.pdf
Phan Thi Gai Ba 376.9 m2_2214200717145739.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.