Nguyễn Ánh Dương - 17/05/19

Kiến nghị về việc: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ihc1 hợp pháp của ngươì dân

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Kính gửi Văn phòng Chính phủ! Tôi gửi đến Chính phủ nội dung phản ánh cụ thể như sau: Ngày 26/4/2019, tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ tại Bộ phận một của UBND huyện Đạ Tẻh, được tiếp nhận có Mã hồ sơ là DTE/2019/04/CN/2366. Ngày hẹn trả kết quả là ngày 16/5/2019. Đến ngày hẹn, tôi đến tại bộ phận một của để nhận kết quả nhưng cán bộ tiếp nhận trả lời "chưa có kết quả", tôi đã ngồi đợi hơn 1 giờ nhưng không nhận được kết quả giải quyết. Tôi ra về và hẹn với cán bộ tiếp nhận 30 phút sau tôi quay lại để nhận kết quả. Lần thứ 2 tôi quay lại để nhận kết quả cũng không có. Tôi đã yêu cầu cán bộ tiếp nhận phải có Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định; trong trường hợp hồ sơ của tôi không đủ điều kiện để giải quyết thì tôi đề nghị trả lại hồ sơ cho tôi và có Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Mặc dù tất cả các yêu cầu của tôi đều theo quy định của pháp luật nhưng đều không được cán bộ tiếp nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu mà chỉ nói miệng. Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh cho rằng: theo mục 2 văn bản 4233/BTP-BTTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất và Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang tổ chức hành nghề công chứng thì địa bàn thị trấn Đạ Tẻh đã có Phòng Công chứng số 4 thì các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai phải công chứng tại Phòng Công chứng số 4, không được chứng thực tại UBND thị trấn Đạ Tẻh. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của tôi được tôi lựa chọn hình thức chứng thực tại UBND thị trấn Đạ Tẻh là địa phương tôi có đất và tôi cư trú và đã được UBND thị trấn Đạ Tẻh chứng thực đảm bảo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và quy định của Luật Đất đai. Trước khi tôi thực hiện TTHC tôi đã tìm hiểu kỹ các quy định của địa phương, cũng như quy định của pháp luật có liên quan. Hiện nay, Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã hết hiệu lực và bị bãi bỏ theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/3/2019. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1164/STP-BTTP ngày 14/12/2015, về hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở. Trong đó nêu rõ “khi thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất, nhà ở được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã”. Như vậy, Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của tôi được UBND thị trấn Đạ Tẻh chứng thực là bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc Chi nhánh Văn phòng Đang ký đất đai huyện Đạ Tẻh chậm trễ giải quyết hồ sơ của tôi, kéo dài thời gian giải quyết TTHC, thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong giải quyết TTHC đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Vậy kính nghị Chính phủ chỉ đạo giải quyết./. trân trọng cảm ơn!


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.