Phạm Công Lâm - 09/06/17

Kiến nghị về việc: Hỏi về chế độ chính sách tại Điều 7 và Điều 8 chương III của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Bảy Ngàn, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Tôi tên: Phạm Công Lâm, sinh năm 1966 Hiện đang công tác tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa 2 cũ), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nay tôi viết thư này gửi đến Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo sư việc như sau: Vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, tôi nhận được công văn phúc đáp của Bộ giáo dục và đào tạo mã số PAKN.2017.16578 do bà Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ký tên. Sau khi xem công văn phúc đáp của Lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo trả lời chưa đúng với ý kiến của tôi đã hỏi. Nay xin mạng phép trình bày ý kiến của mình: Căn cứ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, và Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007. Căn cứ vào Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007. Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Trong đó có huyện Châu Thành A gồm: xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy Ngàn) ấp thị tứ; 4A; 4B; thị trấn Cái Tắc; Trường Long A". Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày ký, do ông Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử ký. Tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 có hiệu lực ngày 15/4/2013 và Thông tư số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC chúng tôi được hưởng 8,5 tháng (Ngày 15/4/2013 đến tháng 12/2013 phần ưu đãi). Kính thưa Lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo từ tháng 2/2011 trở về trước tại Điều 7 và điều 8 chương III tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 đơn vị tôi chưa được hưởng chế độ chính sách, (còn từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2013 đã được hưởng từ Nghị định 116/2010/NĐ-CP bằng 34 tháng). Do vậy, Tôi viết thưa này kính gửi đến Bộ Trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Cục nhà giáo và CBQLGD cho tôi được biết: Đơn vị tôi có được hưởng tại Điều 7 và điều 8 chương III tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007(từ tháng 2/2011 trở về trước phần thu hút và phần ưu đãi từ tháng 3/2013 trở về trước không?). Nếu được hưởng khi nào thực hiện? Rất mong Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo xem xét, giải quyết và sớm trả lời cho tôi được biết, xin thành thật cảm ơn. Người viết thư Phạm Công Lâm


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.