Ngô Thị Thanh Hằng - 20/08/19

Kiến nghị về việc: về việc quản lý phát hành hóa đơn điện tử của các cơ quan thuế

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

- Căn cứ theo công văn số 3134/CT-TTHT ngày 10/05/2019 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai trả lời doanh nghiệp về chính sách hóa đơn điện tử. (https://www.hoadondientutrungkien.com/van-ban-huong-dan-ve-tieu-thuc-ngay-ky-hoa-don-tren-hoa-don-dien-tu.html). Công văn của doanh nghiệp hỏi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai về chữ ký số trên hóa đơn điện tử không có ngày tháng năm ký số. Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai trả lời doanh nghiệp rằng hóa đơn điện tử không thể hiện ngày tháng năm ký số là hóa đơn không hợp lệ, người bán và Công ty phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nêu trên, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho Công ty. - Theo nội dung hướng dẫn trên của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty Angel nhận thấy rằng việc hướng dẫn của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai là chưa hợp lý vì trước khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có gửi thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý, các cơ quan thuế phải có nhiệm vụ kiểm tra mẫu hóa đơn có hợp lệ hay không mới cho doanh nghiệp sử dụng. Còn người mua khi nhận hóa đơn điện tử chỉ vào trang web của Tổng Cục Thuế kiểm tra hóa đơn đã phát hành hay chưa mới nhận hóa đơn từ người bán. - Theo hướng dẫn nêu trên Công ty Angel có yêu cầu người bán xuất hóa đơn điện tử cho Công ty Angel mà trên chữ ký số không thể hiện ngày tháng năm phải thu hồi hóa đơn và xuất lại cho Công ty Angel thì các người bán đều không đồng ý. Ngay cả hóa đơn của Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội trên chữ ký số cũng không thể hiện ngày tháng năm. Công ty Angel thuộc sự quản lý của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai, như vậy nếu khi Công ty Angel bị Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai thanh tra, kiểm tra, các hóa đơn điện tử không có thể hiện ngày tháng năm, Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai cho rằng không hợp lệ và loại chi phí sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Nay Công ty Angel gửi công văn này đến Văn Phòng Chính Phủ, kính mong Quý văn phòng chỉ đạo các cơ quan có liên quan, có văn bản trả lời và hướng dẫn giúp doanh nghiệp làm đúng theo quy định. Trân trọng!


File đính kèm:
cong van gui van phong chinh phu ve hoa don dien tu _259090719102841.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.