TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Thành phố Hà Nội

placeholder image

Chu Doãn Thành - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Đề nghị được hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận sổ đỏ tại khu vực phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Các cơ quan chức năng liên quan Gia đình tôi cư trú ổn định từ tháng 8 năm 2000 tại khu vực ngõ 2, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Năm 2003, theo hướng dẫn của Viện Kỹ thuật Quân sự (nay là Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự) về việc chuẩn bị hồ sơ xi...

placeholder image

Nguyễn Tuấn Phương - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Bổ sung cho Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.16838

Nội dung kiến nghị: Sau khi nhận được kết quả trả lời Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.16838, tôi xin được bổ sung tư liệu làm rõ như sau: Mảnh đất hiện tôi đang sinh sống trước đây thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hồ Đảng. Năm 1995 ông Đảng đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Hoàng Trọng và con gái là bà Đỗ Phương Nga 120 ...

placeholder image

Nguyễn Tuấn Phương - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Bổ sung thông tin cho Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.16838

Nội dung kiến nghị: Sau khi nhận được kết quả trả lời Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.16838, tôi xin được bổ sung tư liệu làm rõ như sau: Mảnh đất hiện tôi đang sinh sống trước đây thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hồ Đảng. Năm 1995 ông Đảng đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Hoàng Trọng và con gái là bà Đỗ Phương Nga 120 ...

placeholder image

lại vũ tùng - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Bổ sung phản ánh kiến nghị số PAKN.2017.16198

Nội dung kiến nghị: Bổ sung phản ánh kiến nghị số PAKN.2017.16198

placeholder image

Vũ Đức Tuyến - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Đơn khẩn thiết kiến nghị phản ánh về việc cấp GCN quyền sử dụng đất ở và nhà ở

Nội dung kiến nghị: ĐƠN KIẾN NGHỊ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kê khai đăng ký cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gia đình tôi đã kê khai và nộp đầy đủ các tài liệu, chứng từ như: Đơn đăng ký, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở; Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cán b...