TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Thành phố Hồ Chí Minh

placeholder image

THÀNH VŨ - 20/03/18

Kiến nghị về việc: BỔ SUNG THƯ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CÓ MÃ SỐ PAKN.2017.16946

Nội dung kiến nghị: Kính chào Xin vui lòng kiểm tra 03 file đính kèm . Chào đoàn kết và thân ái Xin chân thành cảm ơn

placeholder image

Nguyễn Đình Phi - 17/05/18

Kiến nghị về việc: Bổ sung hồ sơ cho mã:PAKN.2017.18033

Nội dung kiến nghị: Bổ sung hồ sơ cho mã:PAKN.2017.18033