TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Thành phố Hà Nội

placeholder image

nguyễn cảnh cường - 03/11/17

Kiến nghị về việc: phản ánh

Nội dung kiến nghị: BỔ SUNG TÀI LIỆU CHO MÃ PAKN.2017.19053

placeholder image

Nguyễn Tuấn Anh - 10/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ, Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang cư trú tại 11C ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Tôi gửi phán ánh này, xin trình bày một việc như sau: Vào ngày 11/7/2017, tôi có nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, đã được tiếp nhận hồ sơ, cấp Phiế...

placeholder image

Tăng Thị Sín - 05/12/17

Kiến nghị về việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (20 năm chờ được cấp mặc dù đủ kiện theo quy định của pháp luât)

Nội dung kiến nghị: Ngày 31 tháng 8 năm 1993 gia đình tôi có mua của UBND xã Thanh Trì một mảnh đất với diện tích là 140 m2 do ông Nguyễn Văn Sệ chủ tịch UBND xã thời đó ký giấy bàn giao với mức giá thống nhất là 150.000đ/m2. Gia đình tôi đã phải nộp đủ số tiền là 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn) và được nhận...

placeholder image

Nguyễn Minh Tuấn - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Hành vi thực hiện không đúng quy định thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị: Kính gửi văn phòng chính phủ Ngày 7/4/2017, tối đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận cầu giấy hà nội để nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở trong trường hợp chuyển nhượng. Theo quy định tại thông tư số 24/2014/tt_bo tnmt và nghị định hướng dẫn luật đất đai; thủ tục ...

placeholder image

Nguyễn Minh Tuấn - 29/12/17

Kiến nghị về việc: Hành vi thực hiện không đúng quy định thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị: Kính gửi văn phòng chính phủ Ngày 7/4/2017, tối đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận cầu giấy hà nội để nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở trong trường hợp chuyển nhượng. Theo quy định tại thông tư số 24/2014/tt_bo tnmt và nghị định hướng dẫn luật đất đai; thủ tục ...