TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Tư Pháp

placeholder image

VÕ VĂN TÁM và PHẠM THỊ KIM LAN - 10/10/17

Kiến nghị về việc: Không giải quyết kiến nghị của người dân

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. Do tài sản của chúng tôi là nhà và đất đã bị bán trái pháp luật bởi Cơ quan thi hành án và Cơ quan bán đấu giá tài sản nên chúng tôi đã phải khởi kiện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Thế nhưng từ năm 2010 đến nay chúng tôi đã phải đi từ tòa án nhân dân huyện Lo...

placeholder image

Phạm Thị Kim Trâm - 13/10/17

Kiến nghị về việc: Cục Thi Hành Án Dân Sự TPHCM chậm thi hành án

Nội dung kiến nghị: Cục Thi Hành Án Dân Sự TPHCM kéo dài 5 năm mà chưa giải quyết xong, đến lúc có khách mua đấu giá nhà thì ra thông báo số 7042/TBTHADS tạm dừng bán đấu giá mà không có thời hạn đến nay đã hơn 2 tháng, tôi có đăng ký gặp lãnh đạo Cục biên nhận số 989 ngày 6/7/2017 nhưng chờ mãi không thấy sắp xếp cho ...

placeholder image

Vũ Thị Nhị - 08/11/17

Kiến nghị về việc: ĐƠN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC CHẬM TRIÊN KHAI THI HÀNH BẢN ÁN DÂN SỰ ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Nội dung kiến nghị: Cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh thiếu trách nhiệm trong thi hành bản án dân sự về quyền nuôi con, đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày yêu cầu thi hành án mà bản án vẫn chưa thi hành xong.

placeholder image

Nguyễn Như Quỳnh - 23/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm trễ trong việc xử lý quyết định thôi quốc tịch Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Tôi tên là Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 26/07/1988 tại Hà Nội, hiện cư trú tại Berolinastr. 14, 10178 Berlin, CHLB Đức, số hộ chiếu B2083945. Ngày 30/08/2016, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam cho Đại sứ quán VN tại Berlin, CHLB Đức. ĐSQ VN đã có giấy xác nhận việc ti...

placeholder image

Nguyễn Như Quỳnh - 23/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm trễ trong việc xử lý quyết định thôi quốc tịch Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Bản bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện cho Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.20655. Tôi tên là Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 26/07/1988 tại Hà Nội, hiện cư trú tại Berolinastr. 14, 10178 Berlin, CHLB Đức, số hộ chiếu B2083945, số CMTND 012546318. Ngày 30/08/2016, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục xin ...