TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Thanh Hóa

placeholder image

lê văn Tám - 25/06/19

Kiến nghị về việc: UBND huyện thường xuân không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Nội dung kiến nghị: Kính Gửi văn phòng chính phủ. Trên 20 năm gia đình không được UBND huyện thường xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, mặc dù gia đình đã có kiến nghị, khiếu nại nhiều lần nhưng không được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1.nguồn gốc thửa đất mà...

placeholder image

lê văn tám - 25/06/19

Kiến nghị về việc: UBND huyện thường xuân không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Nội dung kiến nghị: Kính Gửi văn phòng chính phủ. Trên 20 năm gia đình không được UBND huyện thường xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, mặc dù gia đình đã có kiến nghị, khiếu nại nhiều lần nhưng không được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1.nguồn gốc thửa đất mà...

placeholder image

trịnh quang phúc - 08/08/19

Kiến nghị về việc: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: Bố tôi là thương binh nặng có tỉ lệ thương tật 99 %. Năm 1996 gia đình tôi được ủy ban nhân dân xã Hoằng Đồng xây cho căn nhà tình nghĩa trên mảnh đất mới. Nhưng khi bàn giao nhà và đất tình nghĩa thì UBND xã không trao cho gia đình tôi bất cứ giấy tờ gì về ngôi nhà và mảnh đất tình nghĩa. Đến nay b...