TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Giáo dục và Đào tạo

placeholder image

Nguyễn Xuân Thủy - 06/07/17

Kiến nghị về việc: Đề nghị xem xét sủa đổi tiêu chuẩn nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân

Nội dung kiến nghị: Theo Điểm e, Khoản 4, Điều 09 Nghị định 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân thì muốn được xét Nhà giáo ưu tú đòi hỏi nhà giáo phải chủ trì 02 đề tài cấp Bộ. Trên thực tế, đối với các Trường thuộc BQP, điều này là rất khó, chỉ những đ/c có chức...

placeholder image

Trương Văn Điền - 28/09/17

Kiến nghị về việc: Xin Chính Phủ về chế độ bãi ngang

Nội dung kiến nghị: Tôi làm việc trong trường thuộc bãi ngang, vùng ven biển, có chế độ nhưng giáo viên được hưởng còn nhân viên như: y tế, kế toán, thư viện, không được hưởng xin ý kiến của chính phủ. mà vùng tôi bãi ngang được phát 2014 - 2015 nhưng 2016 - 2017 là cắt rồi đúng không? xin ý kiến của Chính Phủ

placeholder image

Vũ Đình Thuận - 10/10/17

Kiến nghị về việc: Quy định thiếu thống nhất về thi nâng hạng giáo viên phổ thông

Nội dung kiến nghị: Tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có nêu yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên THPT hạng I,II,III là "Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3....hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc" Tại Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/20...

placeholder image

Nguyễn Văn Tuấn - 03/11/17

Kiến nghị về việc: Phản ánh về hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho học sinh

Nội dung kiến nghị: Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thôn ở xã, thôn đặc biệt khó khăn có quy định thành phần hồ sơ hưởng chế độ rất cải cách hành chính, cụ thể: Thành phần hồ sơ có thể là bản sao mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Quy đị...

placeholder image

Đỗ Văn Khánh - 27/11/17

Kiến nghị về việc: Xin miễn học phí liên thông

Nội dung kiến nghị: Xin miễn học phí liên thông