TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Nội vụ

placeholder image

Nguyễn Xuân Hậu - 11/05/17

Kiến nghị về việc: Chuyển ngạch công chức cấp xã từ bậc trung cấp lên đại học

Nội dung kiến nghị: Hiện nay, việc nâng bậc lương cho công chức cấp xã từ ngạch trung cấp lên đại học đối với các cán bộ công chức tự bỏ tiền đi học mà chưa có Quyết định cử đi học của cơ quan cấp huyện thì không có quy định được cho phép chuyển ngạch khi học xong nên hiện tại chưa được chuyển ngạch. Trong khi đó Nhà ...

placeholder image

Phan Ngọc Lục - 02/06/17

Kiến nghị về việc:

Nội dung kiến nghị: Tỉnh Bình Thuận không được giải quyết chế độ “hưu xã” và nay không được BHXH Việt nam chấp nhận giải quyết là trái luật cần phải xem xét theo qui định của pháp luật.

placeholder image

Bờ Rông Thiết - 31/07/17

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về chính sách , chế độ.

Nội dung kiến nghị: Kiến nghị về chính sách , chế độ của cán bộ ,công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách ở xã

placeholder image

Lương Vương Hùng - 11/09/17

Kiến nghị về việc: Phản ánh kiến nghị về việc xếp lương cho viên chức văn thư

Nội dung kiến nghị: Hiện nay có rất nhiều trường hợp công chức, viên chức văn thư có trình độ Cao đẳng văn thư, lưu trữ và tương đương nhưng khi tuyển dụng lại được xếp lương ở ngạch văn thư trung cấp (mã số ngạch 02.008) với hệ số lương 1,86. Qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh và trả lời kiến nghị của người dân, tôi kiến...

placeholder image

Nguyễn Thị Xuân Hương - 08/11/17

Kiến nghị về việc: Phản ánh kiến nghị về TTHC tỉnh Bắc Giang

Nội dung kiến nghị: Vào hồi 15h38', tôi có gửi 01 email Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính ở tỉnh Bắc Giang gửi thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ địa chỉ email huongntx_tanyen@bacgiang.gov.vn đến địa chỉ email pakn@thutuchanhchinh.vn, botuphap@moj.gov.vn, vpb@moj.gov.vn, longlt@m...