TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Giáo dục và Đào tạo

placeholder image

Phạm Công Lâm - 25/05/17

Kiến nghị về việc: Xin hỏi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng đối tượng nào được hưởng thu hút Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị: Bảy Ngàn, ngày 04 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ. Tôi tên: Phạm Công Lâm, sinh năm 1966 Hiện đang công tác tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nay tôi viết thư này gửi đến M...

placeholder image

Đặng Quang Hải - 25/05/17

Kiến nghị về việc: Chế độ chính sách đối với viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cần xem lại chế độ chính sách của các viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Hiện đối tượng này (kế toán, thủ quỹ, văn thư, nhân viên y tế, thư viện, thiết bị, bảo vệ...) không có bất cứ khoản phụ cấp nào ngoài hệ số lương cơ bản, trong khi nếu họ làm việc ở ...

placeholder image

Trần Phong - 25/05/17

Kiến nghị về việc: Hỏi về khung năng lực quốc gia Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Vừa qua Tôi thấy có quy định về khung trình độ quốc gia Việt Nam. Trong đó có quy định khung 7 là khung đào tạo Thạc sĩ. Tuy nhiên, trong khung số 7 có quy định "...Người có bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậ...

placeholder image

Phạm Công Lâm - 19/07/17

Kiến nghị về việc: Hỏi về chế độ chính sách tại Điều 7 và Điều 8 chương III của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị: Bảy Ngàn, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Tôi tên: Phạm Công Lâm, sinh năm 1966 Hiện đang công tác tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa 2 cũ), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nay tôi viết thư này gửi đến Bộ ...

placeholder image

Nguyễn Quang Cảnh - 30/06/17

Kiến nghị về việc: Thực hiện chế độ cho giáo viên theo Nghị định 19/2013/ND

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng kính gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Tôi cùng rất nhiều giáo viên đang công tác tại các xã vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn đang có một kiến nghị về chế độ mong muốn được giải quyết thấu đáo để chúng tô...