TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Nguyễn Hữu Huy - 12/09/19

Kiến nghị về việc: Sở GD và ĐT Hà Nội từ chối giải quyết TTHC không có cơ sở pháp lý

Nội dung kiến nghị: Nội dung kiến nghị tôi đã trình bày trong Đơn đính kèm. Mong các anh/chị xử lý kịp thời. Xin cảm ơn

placeholder image

Tẩn A Giàng - 11/09/19

Kiến nghị về việc: Vấn đề chế độ Đào tạo và sử dụng nguồn đào tạo hệ cử tuyển sau đào tạo

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: - Thủ thướng Chính phủ nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam - Bộ trưởng bộ GD&ĐT nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam Tôi xin trình bày ngắn gọn nội dung của vấn đề và rất mong được quan tâm, phản hồi của chính phủ. Gia đình tôi (vợ tôi) có theo học hệ cử tuyển kh...

placeholder image

Vũ Trần Xuân Hoàng - 30/08/19

Kiến nghị về việc: Phản ánh về thái độ làm việc của chuyên viên xử lý hồ sơ.

Nội dung kiến nghị: Tôi là Vũ Trần Xuân Hoàng, người nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho ông Jason Turnbull, làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Domicile được nộp tại Sở Lao động, thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Theo Biên nhận số 196703/BNCM-LĐTBXH ngày 24/7/2019, hồ sơ của tôi sẽ có kết quả v...

placeholder image

Bùi Thị Minh Hoa - 26/08/19

Kiến nghị về việc: cán bộ một cửa quận Nam Từ Liêm tự đặt ra quy định gây phiền hà cho người dân

Nội dung kiến nghị: Ngày 11/7/2019 tôi có gửi hồ sơ trực tuyến đến Bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Bùi Thị Minh Hoa và Bùi Văn Phúc. Tôi đã khai các thông tin bắt buộc (có dấu sao màu đỏ trên phần mềm) như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, ngày tháng năm cấp giấy k...

placeholder image

NGUYỄN VĂN HÓA - 22/08/19

Kiến nghị về việc: Văn phòng đăng kí đất đai chi nhánh chi nhánh Hóc Môn, Tp.HCM nhũng nhiều , gây phiền hà cho người dân

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Ban Lãnh đạo Văn Phòng Chính phủ. Tôi tên Nguyễn Văn Hóa (CMND số 205693558 cấp ngày 17/7/2009, nơi cấp CA Quảng Nam. Sau khi căn cứ vào các qui định hướng dẫn như sau: - Khoản h Điều 31 của Nghị định ND43/2014/ND-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. - Khoản 54 Điề...