TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Đinh Chí Phúc - 15/10/19

Kiến nghị về việc: UBND TP NINH BÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỄ HẠN,KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

Nội dung kiến nghị: Ngày 26/6/2019 Cán bộ bộ phận một cửa thành phố Ninh Bình không trả Quyết Định Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Ờ có phải nộp tiền sử dụng đất cho tôi mà còn tự đặt ra bắt buộc tôi phải thực hiện đính chính sai sót thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận của người đã chết ngoài quy định vì vậy đề nghị ...

placeholder image

Phan Trọng Nghĩa - 08/10/19

Kiến nghị về việc: Phản ánh thủ tục hành chính xã Vĩnh Lộc A

Nội dung kiến nghị: Người dân chúng tôi rất bức xúc trước thái độ, hành vi của bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhà đất của xã Vĩnh Lộc A, cụ thể là cán bộ tiếp nhận hồ sơ tên Lại Thị Hồng Thanh , cán bộ này có lối cư xử kém văn hóa , luôn cau có , hạnh họe, luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm và từ chối tiếp nhận hồ sơ của ng...

placeholder image

Nguyễn Trung Hưng - 08/10/19

Kiến nghị về việc: PHẢN ÁNH THỦ TỤC HÀNH CHÁNH XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ Ở XÃ VĨNH LỘC A

Nội dung kiến nghị: kính gửi: Cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tôi tên: Nguyễn Trung Hưng CCCD: 080081000036 Ngày 18/6/2019 tôi có đến UBND xã Vĩnh Lộc A làm đơn xác nhận tình trạng nhà ở để làm thủ tục hộ khẩu theo công văn 6332/sxd-ccqnd, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tên Lại Thị Hồng Thanh không đồng ý tiếp ...

placeholder image

Phan Thị Ngọc Điệp - 08/10/19

Kiến nghị về việc: 174 hồ sơ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trể hẹn 28 tháng tại Huyện Bình Chánh

Nội dung kiến nghị: Tôi nộp hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ tại UBND Huyện Bình Chánh: Biên nhận hồ sơ: 27601.120.17.006136; Ngày hẹn trả: 24/04/2017; Tôi đã nộp thuế lệ phí trước bạ, thuế TNCN đầy đủ theo thông báo đóng thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy mà 28 tháng qua chờ đợi, đi lại rất nhiều lần từ VPDĐ đất đai ...

placeholder image

Phan Thị Ngọc Điệp - 08/10/19

Kiến nghị về việc: 174 hồ sơ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trể hẹn 28 tháng tại Huyện Bình Chánh

Nội dung kiến nghị: Tôi nộp hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ tại UBND Huyện Bình Chánh: Biên nhận hồ sơ: 27601.120.17.006136; Ngày hẹn trả: 24/04/2017; Tôi đã nộp thuế lệ phí trước bạ, thuế TNCN đầy đủ theo thông báo đóng thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy mà 28 tháng qua chờ đợi, đi lại rất nhiều lần từ VPDĐ đất đai H...