TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Nguyễn Thị Liên Hương - 23/04/19

Kiến nghị về việc: Đơn kiến nghị về Công văn 767/BGD&ĐT-TCCB ngày 05/3/2019 của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Nội dung kiến nghị: Công văn 767/BGD&ĐT-TCCB ngày 05/3/2019 của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An không đúng với Điều 22 Quy chế Trường Đại học dân lập ban hành kèm theo Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tường Chính phủ

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 18/04/19

Kiến nghị về việc: Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Ông Trần Đức Cơ thuộc đối tượng hưu trí với Mã Thẻ: HT 3; đồng thời Ông thuộc đối tượng là Cựu chiến binh sẽ được chuyển sang Mã Thẻ: HT 2. Song không được BHXH tỉnh Bình Thuận giải quyết khi Ông Cơ đã cung cấp đầy đủ Hồ Sơ theo qui định.

Nội dung kiến nghị: Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Ông Trần Đức Cơ thuộc đối tượng hưu trí với Mã Thẻ: HT 3; đồng thời Ông thuộc đối tượng là Cựu chiến binh sẽ được chuyển sang Mã Thẻ: HT 2. Song không được BHXH tỉnh Bình Thuận giải quyết khi Ông Cơ đã cung cấp đầy đủ Hồ Sơ theo qui định.

placeholder image

Trần Anh Túc - 10/04/19

Kiến nghị về việc: Không thượng tôn Luật pháp; bản chất chính quyền và đạo đức công vụ ở đâu (PAKN tiếp PAKN.2017.18121).

Nội dung kiến nghị: Nhà, đất của gia đình tôi đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận theo khoản 6 Điều 50 Luật đất đai năm 2003, khoản 5 Điều 14 Nghị định 84/2004/NĐ-CP! Năm 2005 – 2015 nhiều lần xin cấp GCN đều bị từ chối nhận và trả hồ sơ. (không căn cứ Luật) UBND Quận 7 tự đặt ra điều kiện cấp GCN trái quy định của Luật ...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 09/04/19

Kiến nghị về việc: Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Bà Trịnh Thị Thái sau khi chết vẫn “Bị” hành về thủ tục, hồ sơ khai tử.

Nội dung kiến nghị: Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Bà Trịnh Thị Thái sau khi chết vẫn “Bị” hành về thủ tục, hồ sơ khai tử.

placeholder image

Nguyễn Minh Thông - 08/04/19

Kiến nghị về việc: Công bố thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị: Kính chào Văn phòng Chính phủ.Hiện tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. bắt đầu có hiệu lực từ ngày 0...