TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 03/07/17

Kiến nghị về việc: Về việc cần có chế độ Thưởng đối với các đối tượng được Tặng Huân, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hoặc Huân, Huy chương Chiến sĩ giải phóng

Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Phan Thiết; ngày 26 tháng 05 năm 2017 THƯ KIẾN NGHỊ “Về việc cần có chế độ Thưởng đối với các đối tượng được Tặng Huân, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hoặc Huân, Huy chương Chiến sĩ gi...

placeholder image

Phạm Lê Minh Định - 30/06/17

Kiến nghị về việc: Bổ nhiệm giám đốc sở không có trình độ chuyên môn

Nội dung kiến nghị: Lời đầu tiên, xin chúc mừng tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều thành công trong công tác xây dựng Bạc Liêu ngày thêm giàu đẹp, có nhiều thành tựu trong việc phát triển kinh tế cũng như Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại tỉnh nhà. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết UBND tỉnh Bạc Li...

placeholder image

Lê Ngọc Tiệp - 30/06/17

Kiến nghị về việc: Hưởng chính sách bảo hiểm y tế cho con đẻ của liệt sỹ

Nội dung kiến nghị: Tôi là con đẻ thứ hai của liệt sỹ Lê Ngọc Liên sinh 10/11/1963 được Đảng và chính phủ quan tâm được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Tôi đã làm đơn và gửi các giấy tờ như: giấy chứng nhận là con đẻ của liệt sỹ, bằng Tổ quốc ghi công và giấy khai sinh có công chứng gửi về Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Na...

placeholder image

Mai Thanh Thủy - 30/06/17

Kiến nghị về việc: Bổ sung thông tin

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính Phủ Tôi tên Mai Thanh Thủy vào ngày 07/4/2017 tôi có gửi đơn và được Văn phòng Chính phủ tiếp nhận theo mã số PAKN.2017.17183. Nay tôi xin bổ sung thêm như sau: Tôi làm thủ tục nhận di sản thừa kế của mẹ tôi là bà Trần Thị Hóa để lại cho tôi đất thổ cư 500m2 (Bằng chữ: Năm...

placeholder image

Trần Thanh Bình - 30/06/17

Kiến nghị về việc: Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển đổi Văn phòng Công chứng

Nội dung kiến nghị: Kính gửi các cơ quan chức năng! Thực hiện khoản 1 điều 79 luật công chứng năm 2014, tôi Trần Thanh Bình (là Công chứng viên được bổ nhiệm theo quyết định số 821/QĐ/BTP ngày 10/3/2006 của Bộ Tư pháp) – Trưởng Văn phòng Công chứng Hộ Phòng, đã hoàn thành thủ tục tự chấm dứt hoạt động theo điểm a khoả...