TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Phạm Quang Bốn - 05/07/17

Kiến nghị về việc:

Nội dung kiến nghị: Theo file kèm theo

placeholder image

Nguyễn Duy Thanh - 05/07/17

Kiến nghị về việc: Về việc công nhận Liệt sĩ

Nội dung kiến nghị: Tại file gửi kèm theo

placeholder image

Nguyễn Thúy Hường - 05/07/17

Kiến nghị về việc: sửa đổi lại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

Nội dung kiến nghị: Đề nghị xem xét, sửa đổi Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

placeholder image

Trần Hữu Hiếu - 03/07/17

Kiến nghị về việc: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: Hiện tôi đang sinh sống thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.Tháng 11 năm 2016, Tôi có làm thủ tục tách sổ và đóng đầy đủ phí, sau đó đuợc nhận giấy hẹn lấy sổ là ngày 23/1/2017. Khi lên lấy thì báo chưa có và đến nay tháng 4 vẫn chưa có. Vậy cho tôi hỏi qui trình hẹn nguời dân như vậy có đúng không?

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 03/07/17

Kiến nghị về việc: Về việc truy nhận tiền thưởng khi Tặng Huân, huy chương chiến sĩ vẻ vang

Nội dung kiến nghị: THƯ KIẾN NGHỊ (Bổ sung: Mã xác thực: 2QECN4) Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (nguoidan.chinhphu.vn) Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 0908180646, email vinhphuc1953@gmail.com. Theo đó: Đối tượng là Quân đội nhân dân không được nhận tiề...