TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 04/12/18

Kiến nghị về việc: Phát hiện sự thật động trời trong việc thực hiện chế độ đối với người lao động (nghỉ mất sức) đối với bà Hoàng Thị Tứ ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh “bổng dưng” bị mất chế độ sau 33 năm (1985 – 2018) mà không biết lý do?. Trách nhiệm thuộc về ai?.

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN ÁNH Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi: Phát hiện sự thật động trời trong việc thực hiện chế độ đối với người lao động (nghỉ mất sức) đối với bà Hoàng Thị Tứ ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh “bổng dưng” bị mất chế độ sau 33 năm (1985 – 2018) mà không biết lý do?. Trách nhiệm thuộc ...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 04/12/18

Kiến nghị về việc: Phát hiện sự thật “động trời” trong việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng: Ông Phan Thanh Nhì; xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh được công nhận là bệnh binh mà không nhận được một đồng trợ cấp nào của Nhà nước.

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN HỒI Phát hiện sự thật “động trời” trong việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng: Ông Phan Thanh Nhì; xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh được công nhận là bệnh binh mà không nhận được một đồng trợ cấp nào của Nhà nước. Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Trong khi đ...

placeholder image

Nguyễn Thị Trà - 03/12/18

Kiến nghị về việc: Sở Lao động - TB&XH Quảng Nam chậm giải quyết hồ sơ phục hồi danh hiệu Liệt sỹ

Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gởi: - Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Tôi tên là: Nguyễn Thị Trà. Hiện trú tại thôn Phước Dương, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay tôi xin làm Đơn xin cầu cứu tới Thủ tướng Ch...

placeholder image

Nguyễn Văn Nam - 30/11/18

Kiến nghị về việc: Khó khăn khi xin giấy phép nổ mìn phá đá công trình

Nội dung kiến nghị: Kính xin Chính phủ giải quyết giúp trình trạng khó khăn khi doanh nghị xin giấy phép nổ mìn phá đá thi công các công trình ở tỉnh Quảng Nam. Việc xin cấp phép ở Sở Công Thương Quảng Nam quá phức tạp, cán bộ quản lý ở Sở này có quá nhiều yêu cầu đòi hỏi chúng tôi phải giải trình về dự án, nhưng chúng...

placeholder image

Lê Văn Hoà - 30/11/18

Kiến nghị về việc: Khó khăn khi làm hồ sơ xin vật liệu nổ khai thác đá

Nội dung kiến nghị: Kính đề nghị Chính phủ cho tôi hỏi vì sao Sở Công thương Quảng Nam sử dụng cán bộ quản lý vật liệu nổ không có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp mà uỷ ban tỉnh Quảng Nam vẫn không xử lý để ban hành nhiều quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp chúng tôi. Vì sao ông trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trườn...